سکوت در فضای کار اشتراکی

بهمن ۰۳

اینکه یک فضای کار اشتراکی باید مثل کتابخانه ساکت باشد یا مثل بخشی از بازار پر سر و صدا باشد یکی از موضوعات روزمره ما در فضای کار اشتراکی است

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت در فضای کار اشتراکی

۰۳ بهمن ۱۴۰۰

ثبت شرکت در فضای کار اشتراکی هیچ خصوصیت خاصی ندارد نگران نباشید!

بیشتر بخوانید