هزینه ی فضای کار اشتراکی

استفاده از میزهای فضای منعطف فضای کار اشتراکی برای همه ممکن است دراین صفحه هزینه ی تعرفه ها ذکر شده است.

عضویت منعطف به مدت7روز

یک روز کاری

100هزارتومان

7 روز عضویت از زمان پرداخت 2 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

پاره وقت

380هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 20 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

تمام وقت

540هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 42 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

عضویت منعطف به مدت30روز

خیلی پرکار

1230هزارتومان

30 روز عضویت از زمان پرداخت 100 امتیاز(هر دو امتیاز یک روز میز کاری منعطف یا تا دوساعت اتاق جلسات)

گزینه‌های عضویت دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که بر اساس نوع عضویت شما بعد از ساخت حساب کاربری نشان داده‌شود.

میزهای منعطف( میزروزانه)

برای استفاده از میزهای کار روزانه کافی است با توجه به نیاز خود پکیج مورد نظر خود را تهیه کنید و بلافاصله میزکار خود را رزرو و از آن استفاده کنید.

یک روز تست رایگان