آبی سفید خودتان را راه اندازی کنید

با استفاده از مدل فرنچایز آبی‌سفید، فضای کار اشتراکی خود را راه‌اندازی کنید

یکی از بهترین مدل‌های راه‌اندازی و مدیریت فضای کار اشتراکی در آبی‌سفید پیاده سازی شده‌است. استفاده از مدل فرنچایز آبی سفید شرایط کلی زیر را داراست:

  • بررسی مالی و برنامه ریزی: آبی‌سفید بر اساس استانداردها و دستورالعمل های خود بررسی های اولیه‌ را برای شعبه‌ی شما انجام خواهد داد و شما با پیچیدگی بسیار کمتری در راه‌اندازی روبرو خواهید بود.
  • نیروی انسانی: آبی سفید چارچوب های ویژه و تخصصی نیروی اسانی دارد و شعب فقط از نیروهای آموزش دیده و مورد تایید آبی‌سفید استفاده می‌کنند.
  • استانداردها: استانداردهای آبی‌سفید به صورت کامل و جامع تدوین شده‌است و همواره درحال اصلاح و بهبود است. و شما درگیر سعی و خطا نخواهید بود.

برای داشتن اطلاعات بیشتر، فرم درخواست اطلاعات را پر کنید.


فرم ثبت شکایت 

برای دریافت اطلاعات لطفا درخواست خود را اینجا ثبتت کنید.