آبی سفید - معرفی دوستان

در صورتی که آبی سفید را به دوستانتان معرفی کنید و آنها هنگام ثبت نام و پرداخت حق عضویت از کد معرف شما استفاده کنند، دوستتان 5 روز و شما هم 5 روز کوپن رزرو فضای کاری دریافت خواهید کرد. 


برای دیدن کد معرف خودتون باید در پنل کاربری به قسمت معرفی به دوستان بروید.

سپس به سه روش می تونید کد معرفتون را برای آنها بفرستید:

1.از آنها بخواهید ایمیل شما را در بخش کد معرف بنویسند.

2.اگر دوست ندارید ایمیلتان را بدانند شماره عضویتتان را به عنوان کد معرف به آنها بدهید.

3.خیلی راحت تر! فقط لینکی به صورت زیر را به آنها بدهید! 

شماره عضویتتان/bluewhite.irپ.ن: شماره عضویت شما علاوه بر اینکه بر روی کارت شما درج شده است با مراجعه به پنل کاربری، قسمت معرفی به دوستان قابل مشاهده است. 


معرفی به دوستان