برنامه ریزی رویداد

برنامه ریزی رویداد و همایش

برنامه ریزی رویداد و همایش

برنامه ریزی خوب رویداد اولین کار برای موفق برگزار شدن آن است.

برنامه‌ریزی رویداد

برنامه ریزی رویداد، فرآیند برنامه ریزی کلیه جزئیات و تدارکات یک رویداد است. رویدادها از لحاظ اندازه، پیچیدگی و هدف باهم تفاوت دارند. مراحل چرخه برنامه ریزی رویداد شامل مراحلی، از جمله بازاریابی، هماهنگی با حامیان، تعیین محل برگزاری، ساخت نام تجاری، ساختن وب سایت و موارد دیگر است، که مدیریت آن مستلزم صرف زمان و تلاش زیاد و ارتباط با افراد متعددی است. افراد زیادی در برنامه ریزی یک رویداد دخیل هستند. تفاوتی ندارد رویدادها چه نوعی باشند و یا در چه مقیاسی برگزار شوند، برنامه ریزی لازمه برگزاری هر نوع رویدادی است.

چند اصل اولیه در برنامه ریزی هر رویداد وجود دارد. در میان آن ها مهمترین اصلی که باید به خاطر سپرده شود این است که هیچ دو رویدادی یکسان نیستند. هر کدام منحصر به فرد بوده و هدف خاص خود را دنبال می کنند. عوامل زیادی از جمله نوع و اندازه نیز باعث تمایز  یک رویداد از رویداد های دیگر می شود.

فرآیند برنامه ریزی رویداد

فرآیندی که در ادمه برای برنامه ریزی رویداد آورده شده یک راهنمای اولیه است. در جمع آوری این مطالب سعی شده اصول اولیه و لازم در برنامه ریزی رویداد به شما ارائه گردد. این راهنما مانند هر راهنمای دیگری ممکن است نواقصی داشته باشد همچنین این امکان وجود دارد که همه موارد به صورت کامل پوشش داده نشده باشد.


صفحه‌ی بعد: فاز اول رویداد: شروع به کار