ثبت‌نام/ورود

برنامه ریزی رویداد و همایش

برنامه ریزی خوب رویداد اولین کار برای موفق برگزار شدن آن است.

meeting Created with Sketch. میز کار اختصاصی
tools-and-utensils Created with Sketch. اینترنت 100Mb

برنامه‌ریزی رویداد

برنامه ریزی رویداد، فرآیند برنامه ریزی کلیه جزئیات و تدارکات یک رویداد است. رویدادها از لحاظ اندازه، پیچیدگی و هدف باهم تفاوت دارند. مراحل چرخه برنامه ریزی رویداد شامل وظایفی، از جمله بازاریابی، هماهنگی با حامیان، تعیین محل برگزاری، ساخت نام تجاری، ساختن وب سایت و موارد دیگر است، که مدیریت آن مستلزم صرف زمان و تلاش زیاد و ارتباط با افراد متعددی است. افراد زیادی در برنامه ریزی یک رویداد دخیل هستند. برنامه ریزی لازمه برگزاری هر نوع رویدادی است، تفاوتی ندارد که رویدادها داخلی یا خارجی، بزرگ یا کوچک باشند.

چند اصل اولیه در برنامه ریزی برای  رویداد وجود دارد. مهمترین چیزی که باید به خاطر سپرد این است که هیچ دو رویدادی یکسان نیستند. هر کدام منحصر به فرد بوده و هدف خاص خود را دنبال می کنند. عوامل زیادی از جمله نوع و اندازه وجود دارد که یک رویداد را از رویداد های دیگر متمایز می کند.

فرآیند برنامه ریزی رویداد

فرآیند برنامه ریزی رویداد که در ادامه آورده شده یک راهنمای اولیه است. این راهنما مانند هر راهنمای دیگری دارای نواقصی است و این امکان وجود دارد که همه موارد به صورت کامل پوشش داده نشده باشد. در جمع آوری این مطالب سعی شده اصول اولیه و لازم در برنامه ریزی رویداد به شما ارائه گردد.


صفحه‌ی بعد: فاز اول رویداد: شروع به کار