پنل کاربری اعضاگزینه های عضویت ماهانه ی آبی سفید به شما امکان می دهد هر طور که دوست دارید برای کار خود برنامه ریزی کنید.

گزینه های عضویت میز منعطف

تیمی تمام وقت

میز کاری منعطف

مهلت استفاده:
سی روز از زمان خرید

میزان استفاده:
55 نفر روز
مجموع کل تیم

480,۰۰۰تومان
تیمی پاره وقت

میز کاری منعطف

مهلت استفاده:
سی روز از زمان خرید

میزان استفاده:
22 نفر روز
مجموع کل تیم

240,۰۰۰تومان
یک روز تست رایگان