آبی سفید - ثبت شکایات

برای ثبت شکایت در مورد خدمات و وب‌سایت آبی‌سفید از این فرم استفاده کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل در ارائه‌ی خدمات در وب‌سایت یا شعب از طریق این فرم می‌توانید به سادگی برای ثبت شکایت خود اقدام کنید.

همکاران ما در شعب همواره پذیرای نظرات و انتقادات برای بهبود فرآیندها و ایجاد حس مثبت برای شما هستند.

شماره ی تماس 09022473343فرم ثبت شکایت 

برای ثبت شکایات می‌ توانید از اینجا اقدام کنید.