مدیر ارشد فضای کار اشتراکی

مدیر ارشد فضای کار اشتراکی

تیم مدیران ارشد در فضای کار اشتراکی به نقش‌های مدیر ارشد، مدیر منطقه، مدیر شعبه خلاصه می‌شود. نقش مدیر منطقه زمانی مورد نیاز می‌شود که شعبات فضای کار اشتراکی را از نظر جغرافیایی بتوان به چند دسته تقسیم کرد. در نتیجه برای فضای کارهایی که شعبات متعددی ندارند، لزومی برای تعریف این نقش در چارت سازمانی وجود ندارد. اما سایر نقش‌ها مثل مدیر ارشد و مدیر شعبه جز نقش‌های اساسی هستند و قابل حذف نیستند. تنها ممکن است گاهی وظایفشان همپوشانی داشته باشد.

مدیر ارشد

مانند تمام سازمان‌ها، فضای کار اشتراکی تحت نظر رهبر آن مدیریت می‌شود که سیاست‌های اصلی مجموعه را تعریف می‌کند. معمولا به عنوان یک عضو با مدیریت ارشد فضای کار اشتراکی کمترین تعامل را دارید، و برای انجام امور عادی و نیازهای رایجی که در فضای کار اشتراکی دارید خیلی کمتر احتمال دارد به مدیر ارشد رجوع کنید. اما این مورد هرگز از اهمیت این نقش و کیفیت عملکرد آن برای اعضای فضای کار اشتراکی نمی‎‌کاهد. چرا که قوانین، روند‌ها، پروتکل‌ها و در مجموع اتمسفری که با ورود به یک فضای کار اشتراکی، با آن روبه‌رو می‌شوید، بازتابی از ذهنیت، دانش و طرز تفکر مدیر ارشد یک فضای کار اشتراکی است. 

مدیر منطقه

مدیر منطقه یک فضای کار، مدیریت و نظارت بر تمامی شعبات آن فضای کار در آن جغرافیای خاص را عهده دار است. مسئولیت چندگانه‌ای را داراست در نتیجه مسئولیت مستقیمی نسبت به شعب یا حتی کارکنان شعب ندارد؛ اما در عوض رهبری مدیران شعبه را انجام می‌دهد. مدیر منطقه با شناخت فرصت‌ها و تهدیدها استراتژی‌های موثر در رشد شعب آن منطقه را اجرا می‌کند و تصمیمات استراتژیک را اتخاذ می‌کند.

مدیر شعبه

مدیرشعبه نقشی است که مسئولیت شعبه را به طور مستقیم برعهده دارد، و موظف است بر اجرای پروتکل‌ها و قوانین شرکت را در شعبه خودش نظارت داشته باشد. رهبری تمام تیم‌های کارکنان شعب برعهده این نقش است. و درعوض وظیفه گزارش‌دهی به مدیر ارشد و مدیر منطقه را می‌پذیرد. سایر مدیران شعب، مانند مدیر اجرایی و مدیر جامعه نیز موظف به گزارش دهی به مدیر شعبه هستند.

صفحه بعد: مدیر جامعه

درخواست اطلاعات بیشتر

برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد راه‌اندازی یک فضای کار اشتراکی به سبک آبی‌سفید داشته باشید، با ما در تماس باشید.