مسئول ساختمان فضای کار اشتراکی

مسئول ساختمان

مسئول ساختمان در فضای کار اشتراکی از جمله نقش‌های عملیات است که زیرمجموعه دستیار عملیات و در صورت عدم وجود تیم عملیات، زیرمجموعه تیم مدیریت جامعه قرار می‌گیرد. این نقش یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها در چارت سازمانی فضای کار اشتراکی است، که به هیچ وجه قابل حذف کردن یا تقسیم وظایف آن در نقش‌های دیگر نیست.

یکی از دلایل اهمیت این نقش بخاطر وظایف مهمی است که مسئول ساختمان عهده دار می‌شود، از جمله این وظایف می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • حفظ و نگهداری امکانات و تاسیسات فضا
  • نگهداری و نظافت محیط بر اساس فضا
  • حراست از فضا در زمانی که سایر کارکنان نیستند
  • برقراری نظم و قوانین در زمانی که سایر کارکنان نیستند
  • آشنایی با اتیکت‌های پذیرایی و پاسخگویی
  • پاسخگویی به مراجعین در زمان عدم حضور مدیر جامعه
  • پیگیری درخواست‌ها و مراجعه‌ها
  • شناخت جامعه فضای کار و تعامل صحیح با اعضا
  • شناخت فرهنگ تیمی و تعامل صحیح با سایر اعضای تیم

یکی از دلایل اهمیت و حیاتی بودن نقش مسئول ساختمان از آنجاست که ساعات و شیفت کاری متفاوتی را نسبت به سایر همکارانش دارد، در نتیجه در ساعاتی که سایر کارکنان نیستند، تمام امور مورد نیاز شعبه و مواردی که پیش می‌آید برعهده مسئول ساختمان است. با توجه به این مورد کیفیت عملکرد مسئول ساختمان هم برای تیم مدیریت فضای کار اشتراکی و هم برای اعضا و کاربران فضای کار اشتراکی به شدت مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود. 

افت کیفیت عملکرد مسئول ساختمان، از آن‌جا که در ظاهر و نظافت فضا موثر است، بسیار سریع توسط اعضا حس می‌شود. به علاوه چون حراست و امنیت فضا هم برعهده این نقش است، ناکارآمدی شخص در این نقش مسئول ساختمان می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. در نتیجه این نقش نه تنها پروفایل شغلی وسیع و جامعی دارد بلکه بسیار مهم است شخصی که در نقش مسئول ساختمان است عملکرد خوبی در تمام این وظایف داشته باشد.

بازگشت به ابتدا: پرسنل فضای کار اشتراکی

درخواست اطلاعات بیشتر

برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد راه‌اندازی یک فضای کار اشتراکی به سبک آبی‌سفید داشته باشید، با ما در تماس باشید.