کارکنان فضای کار اشتراکی

بررسی نقش‌ها و دپارتمان‌های کارکنان فضای کار اشتراکی

کارکنان فضای کار اشتراکی

کارکنان فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی برای ارائه خدمات مطلوب نیاز به تخصص‌های متنوع دارد.

چه نقش‌هایی در فضای کار اشتراکی وجود دارد؟

تیم کارکنان فضای‌ کار اشتراکی با حفظ تعامل روزانه با اعضا، فضایی پویا و خلاق برای آن‌ها فراهم می‌کنند. اعضای فضای کار اشتراکی از فریلنسر و استارتاپ گرفته تا کارکنان شرکت‌های بزرگ همه به شرایطی نیاز دارند که با آسودگی کار کنند و با سایر اعضا و تیم‌های مستقر در فضا آشنا شوند؛ این مهمی است که توسط تیم کارکنان فضای کار اشتراکی به تحقق می‌پیوندد، البته به شرطی که نقش‌ کارکنان به درستی تعریف شده باشد و وظایف به خوبی تقسیم شده باشد. فضای کار اشتراکی چیزی بیشتر از تعدادی میز و صندلی است، ارزش کار کردن در فضای کار اشتراکی به هم‌افزایی با جامعه آن است. مدیریت یک جامعه نیاز به فعالیت‌های روزمره‌ی زیاد و متنوعی دارد. این فعالیت‌ها صرفا محدود به مدیریت اعضای جامعه و نگهداری ساختمان نیست برای مثال از اقدامات توسعه کسب و کار (biz dev) و مدیریت راهبردی آن نیز می‌توان نام برد.

اهمیت کارکنان فضای کار اشتراکی 

ساختار منابع انسانی و کارآمد بودن کارکنان یک فضای کار اشتراکی فقط برای کسی که آن را راه‌اندازی می‌کند، دارای اهمیت نیست؛ بلکه اعضا هم در انتخاب فضای کار اشتراکی باید به کارآزمودگی کارکنان آن دقت کنند، آیا واقعا تقسیم وظایف بین کارکنان به درستی انجام شده است یا خیر؟ هم خیلی کم بودن تعداد کارکنان یک فضای کار اشتراکی و هم زیاد بودن تعداد کارکنان ممکن است به ضرر اعضا باشد. برای مثال بالا رفتن تعداد کارکنان ممکن است در افزایش تعرفه‌های عضویت فضای کار اشتراکی تاثیرگذار باشد. اما بدون شک داشتن نیروهای بیشتر در بهبود کیفیت ارائه خدمات نیز موثر است؛ باید تعادلی بین این دو موضع وجود داشته باشد، به صورتی که تعداد کارکنان با کیفیت خدمات همخوان باشد. 

در مقابل هم لازم نیست همه نقش‌ها در تمام فضاهای کار اشتراکی وجود داشته باشد، و یکی از کارکنان ممکن است برای مدیریت هزینه‌ها چند نقش داشته باشد. باید توجه داشت برخی از فعالیت‌ها برای مدیریت صحیح یک فضای کار اشتراکی حیاتی است. برای مثال مدیر جامعه و مسئول ساختمان دو نقش کلیدی در فضای کار اشتراکی هستند که وجود نداشتن آنها به ضرر اعضا و کیفیت پایین خدمات منجر خواهد شد.

در نظر بگیرید که برای مثال اگر در یک فضای کار اشتراکی، یکی از کارکنان مسئول ساختمان و نظافت آن نباشد و فضایی که روزانه چند صد نفر در آن فعالیت می‌کنند به صورت هفتگی نظافت نشود، در عرض مدت کوتاهی شاهد شرایط بسیار بدی درمورد نظم فضا خواهیم بود. یا اگر کسی مسئول پیگیری و برگزاری رویدادها نباشد عملا جامعه سازی اتفاق نمی‌افتد و توسعه‌ تیمی و فردی ممکن نیست. یا اگر نماینده سازمان بزرگی باشیم و شخصی در فضای کار اشتراکی نباشد که مسئولیت ارتباط با سازمان‌ها را برعهده داشته باشد، عملا همکاری یک شرکت بزرگ با یک شرکت کوچک سخت خواهد شد. بالاخره شخصی در تیم فضای کار اشتراکی باید این نقش‌ها و مسئولیت‌ها را بپذیرد.

صفحه بعد: ساختار منابع انسانی فضای کار اشتراکی

درخواست اطلاعات بیشتر

برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد راه‌اندازی یک فضای کار اشتراکی به سبک آبی‌سفید داشته باشید، با ما در تماس باشید.