ثبت‌نام / ورود

 چک لیست برنامه ریزی رویداد

درشروع برنامه ریزی هر رویداد ساخت و استفاده از چک لیست راهی ساده و کارآمد است، با ساختن چک لیست مخصوص برای هر رویداد، امور موردنظر به صورت منظم و آسان تر برنامه ریزی خواهند شد. در ادامه اجزای اصلی چک لیست رویداد آورده شده است. 

 • الزامات قانونی را در نظر بگیرید
 • جلسه طوفان فکری برای تعیین چشم انداز وهدف رویداد(آنچه قرار است به دست آورید) برنامه ریزی کنید
 • تیم برگزاری رویداد را انتخاب کنید
 • بودجه را تعیین کنید
 • تاریخ و محل برگزاری رویداد را انتخاب کنید.
 • حامیان رویداد را مشخص کنید
 • راه‌ها و رسانه‌های مناسب برای برندینگ رویداد را انتخاب کنید و با رسانه ها ارتباط بگیرید
 • تبلیغات و بازاریابی رویداد را شروع کنید
 • جلسات کافی برای هماهنگی های لازم با همه افراد دخیل در برگزاری رویداد برگزار کنید
 • چالش‌های فنی را در نظر بگیرید
 • از گرفتن مجوزهای مورد نیاز اطمینان حاصل کنید
 • یک بررسی نهایی برای تمام جوانب مورد نیاز انجام دهید

 • صفحه بعدی: نکات تکمیلی برگزاری رویداد