بازگشت سرمایه رویداد

نرخ بازگشت سرمایه رویداد

Return On Investment : نرخ بازگشت سرمایه نسبت پول به دست آمده در سرمایه گذاری به مقدار سرمایه اولیه است. مقدار پول به دست آمده ممکن است مربوط به بهره، سود و درآمد خالص باشد.

با پایان رویداد، مدیریت آن به پایان نمی رسد. در طول مدت برنامه ریزی رویداد، اثبات موفقیت و مشخص کردن زمینه های پیشرفت مهم است. داده های به دست آمده در طول فرآیند برنامه ریزی به شما در انجام این کار کمک می کند. نظرسنجی زنده روش بسیار خوبی برای فهمیدن نقطه نظرات حضار در مورد رویداد است.

محرک های ضروری ROI رویداد

تجربه رویداد

برای محاسبه دقیق و واقعی ROI رویداد، باید هزینه ها و مزایای اجرای یک رویداد را بصورت دقیق بررسی کنید. این موضوع کاری فراتر از اضافه کردن هزینه های مستقیم رویداد و درآمد مستقیم از آن است، از این رو درک کامل از طیف هزینه ها و درآمدها بسیار حائزاهمیت است. برای کمک به شما در این محاسبه، در ادامه هشت محرک اصلی ROI رویداد شرح داده شده است.

هزینه های رویداد

هزینه های رویداد می تواند بیش از 25٪ از بودجه بازاریابی B2B سازمان را به خود اختصاص دهد همچنین جلسات داخلی ممکن است 3-5٪ دیگر به این هزینه ها بیفزاید. کل هزینه های مورد نیاز برای برگزاری یک رویداد، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق یک به یک هزینه ها است. به این منظور باید به بررسی سه هزینه مختلف پرداخته شود.

هزینه های مستقیم

این هزینه ها شامل هزینه هایی که برنامه ریزان رویداد بیش از سایر هزینه ها با آن آشنایی دارند. این هزینه ها همان هزینه های میزبانی رویداد شامل هزینه های محل، غذا و نوشیدنی، سفر، سرگرمی و تجهیزات اجاره ای هستند.

هزینه های غیرمستقیم

هزینه های غیر مستقیم نمای کامل تری از سرمایه گذاری برای اجرای یک رویداد را ارائه می دهد، که شامل حقوق و هزینه های کلی تیم های درگیر در برگزاری یک رویداد و همچنین سایر هزینه های مشترک می باشد. هزینه های غیر مستقیم با استفاده از فرآیندهای حسابداری مانند هزینه های فعالیت محور محاسبه می شوند، که هزینه های منسوب شده را به محصولات، خدمات و رویدادها اختصاص می دهند. برای درک هزینه های غیرمستقیم رویداد ، بهتر است با تیم مالی خود بیشتر همکاری کنید.

هزینه های فرصت

رویدادها هزینه فرصت دارند. هزینه فرصت به معنی هزینه های ناشی از رد بهترین گزینه جایگزین در هنگام اخذ یک تصمیم است. سازمان شما انتخاب می کند تا منابع خود را به جای بازاریابی دیجیتال یا سایر فعالیت ها برای برگزاری رویداد هزینه کند. این منابع ارزش قابل جایگزین شامل هزینه فرصت هستند. برای درک بهتر این نوع هزینه، باید مزایای فعالیتهای دیگر را در مقایسه با برگزاری رویداد بدانید.

شناسایی سودها

رویدادها می توانند حاشیه سود سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. دانستن چگونگی محاسبه انواع درآمد نیزا همیت دارد.

درآمد مستقیم

درآمد مستقیم مقدار پولی است که مستقیماً از برگزاری یک رویداد بدست می آید. به عنوان مثال درآمد حاصل از فروش بلیط، حمایت مالی، هزینه ثبت نام، فروش محصول در محل و درآمد تبلیغات جزو درآمد مستقیم رویداد محاسبه می شوند. این نوع درآمد با توجه به اندازه و دامنه رویداد متفاوت است. در کل می توان گفت درآمد مستقیم درآمدی است که شما برای محاسبه ارزش رویداد خود محاسبه می کنید.

درآمد پیش بینی شده( مورد انتظار)

سازمان ها معمولا برای کسب درآمد محصولات خود را در رویدادهای خود را تبلیغ می کنند. دموی محصولات و گزارشات برنامه  ها به پر کردن خط فروش، قدرت بخشیدن به فروش جدید و افزایش مشتری کمک می کند. از آنجایی که این فرصتهای جدید منجر به درآمدهای جدید می شوند، می توان قسمتی از بودجه سازمان را به برگزاری رویداد برای کسب  این نوع درآمد اختصاص داد.

ارزش ویژه برند

برخی از مزایای برگزاری رویداد، از جمله ارزش برند، نامحسوس است به این معنا که با پول قابل اندازه گیری نیست. اگرچه ارزش ویژه برند بازگشت ریالی آنی ندارد، اما حضور افراد در رویداد بر نگرش آنها نسبت به برند تأثیر گذار است.از آنجا که  مشتریان معمولا تمایل به دنبال کردن شرکتهای شناخته شده و تایید شده دارند، این کار منجر به جذب آنها به سمت نام های آشنا خواهد شد. ارزش برند می تواند به پیشبرد ارزش دوره حیات مشتری، که به معنی سود بلند مدت از مشارکت مشتری است، کمک کند. بنابراین رویدادها باید تأثیرات مثبتی بر شرکت کنندگان بگذارند و باعث برتری ارزش برند شوند.

تبادل دانش

تبادل دانش همان تسریع در یادگیری است که از طریق رویدادها اتفاق می افتد. این تعامل بین مشتریان، چشم اندازها و شرکت می تواند به توسعه محصول، افزایش یادگیری، بازاریابی دقیق و افزایش سرعت پذیرش فروش کمک کند. رویداد باید محیط مناسبی برای تبادل دانش، ایجاد کند که منجر به افزایش ارزش برند و درآمد منتسب به آن شود


صفحه بعدی: حامی برگزاری رویداد