تلفن ثابت

تلفن ثابت


اعضای آبی سفید در صورت در خواست می توانند تقاضای تلفن ثابت نمایند. تلفن ثابت به صورت VoIP  که امکان پاسخ گویی به تماسها توسط گوشی همراه شما امکان پذیر می باشد توسط آبی سفید برای شما فراهم خواهد گردید. جهت اطلاعات بیشتر با یکی از اعضای تیم آبی سفید تماس بگیرید.
یک روز تست رایگان