محسن رحیم پور

محسن رحیم پور

Full Stack Developer

این عضو تائیدیه‌ای در این جامعه ندارد.

php
Laravel
Zend Framework
Drupal API
 

 

Python
Django

 

JavaScript
jquery
vuejs
 

Css
Bootstrp
Semantic ui

Database
Mysql
MongoDB
Redis

 


Oprating System
Linux(Ubuntu)

 

 

  • توانایی های من
  • Django Laravel linux Git MVC PHP Python برنامه نویسی Back-End
  • علاقه‌مندی‌های من
  • فیلم کتاب راک Rock
  • گروه‌ها
  • فرصت های شغلی

    فرصت های شغلی جامعه ی آبی سفید اینجاست...