شاهین محسنی

شاهین محسنی

مدیر فنی گروه نرم افزاری شاهین

این عضو تائیدیه‌ای در این جامعه ندارد.

از سال 1389 شروع به فعالیت کردم که بعد از 4 سال به صورت آماتور و پروژه ای کار کردن ، سعی در تیم سازی و گسترش اهداف داشتم که حاصل آن تاسیس یک شرکت مسئولیت محدود و منحل شدن پس از یک دوره ی کاری بود و در نهایت تمامی این اتفاقات باعث شکل گیری گروه نرم افزاری شاهین شد.

  • توانایی های من
  • React Native PHP Git Mysql Python Centos Javascript Django
  • علاقه‌مندی‌های من
  • شنا پیاده روی ارز دیجیتال عکاسی یادگیری قهـــــــــــــــــوه محیط زیست و بازهم قهــــــــــــــــــــــــــوه :)