شهرزاد  رسولی

شهرزاد رسولی

یک عدد نصف دیوانه در عالم عاقلان

این عضو تائیدیه‌ای در این جامعه ندارد.

کسی خواهد آمد.

به این بیندیش!

هیچ پیامی آخرین پیام نیست

و هیچ عابری آخرین عابر.

کسی مانده ‌است که خواهد آمد. باور کن!

کسی که امکان آمدن را زنده نگه می‌دارد.

بنشین به انتظار..

 

نادر ابراهیمی

  • توانایی های من
  • جاوا اندروید
  • علاقه‌مندی‌های من
  • بدنسازی بدمینتون کتاب کشف ناشناخته ها فیلم هر بچه ای که فارغ از دنیا بخنده