پنل کاربری اعضاکارگاه تفکر طراحی

کارگاه تفکر طراحی

تفکر دیزاین در واقع یک پروتکل حل مساله اثبات شده و قابل تکرار است که هر کس در هر حرفه ای می تواند از آن استفاده کند برای رسیدن به موفقیت .


 

اگرچه طراحی(دیزاین) اغلب برای توصیف یک شی و یا نتیجه نهایی بکار برده می شود ولی طراحی(دیزاین) در موثرترین و مفید ترین حالت خود، یک فرایند، عمل و فعل است نه یک اسم. پروتکلی برای حل مسائل و کشف فرصت های جدید. تکنیک ها و ابزارها متفاوت اند و اثر هر یک از آنها قابل بحث، ولی هسته فرایند یکسان باقی می ماند. سال های زیادی کار از طریق دیزاین سپری شده است = روش عالی ای برای رساندن و متوجه ساختن کامل ما به حقیقت ساده ای درباره تفکر دیزاین. که از قدرتمندترین ابزار است و وقتی که به تاثیرگذارترین شکل آن استفاده شود می تواند عامل پیشرفت یک برند(نام تجاری) و یا حرفه شود.

اساسا تفکر دیزاین متشکل از چهار عنصر اصلی است:

1- مشکل را تعریف کنید

2- گزینه های زیادی را بوجود آورده، در نظر بگیرید

3- مسیرهای انتخاب شده را پالایش کنید

4- برنده را انتخاب کنید، اجرا کنید

برگزار شده