پنل کاربری اعضا443 اُمین دورهمی اصفهان لاگ

443 اُمین دورهمی اصفهان لاگ

جلسه گروه کاربران لینوکس اصفهان


گروه اینترنت چیزها (IOT)

گروه داده: AI – ML – BigData

گروه مدیریت شبکه: SysAdmin – Devops

گروه بلاکچین

گروه وب

برگزار شده