پنل کاربری اعضاسه شنبه آبی- کسب و کار بلاکچین و رمز ارزها

سه شنبه آبی- کسب و کار بلاکچین و رمز ارزها

آشنایی با تکنولوژی بلاکچین و رمز ارزها و تغییراتی که در دنیای کسب و کار ایجاد کرده است


در این سه شنبه آبی قصد داریم با بلاکچین و حوزه های مختلفی که از این تکنولوژی استفاده می کنند آشنا شویم. بلاک چین و رمز ارزها یکی از فناوری های جدیدی است که در سال های گذشته تغییراتی در دنیای کسب و کار ایجاد کرده است به نحوی که از صنعت مالی گرفته تا پزشکی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
اثر بلاک چین در تحول کسب و کارها شاید سال‌ها به درازا بکشد منتها نقطه مهم این است که سفر مدتی است که آغاز شده با توجه به اهمیت این سفر همه ما باید واقعیت هایی را درباره بلاک چین یا زنجیره بلوک بدانیم.
در این سمینار ما به بیان مفاهیم اولیه بلاک چین و نحوه تاثیرگذاری آن در تکنولوژی های دیگر مانند اینترنت اشیا یا صنعت مالی خواهیم پرداخت و در جلسات عملی آینده به بیان راهکارهای کسب در آمد از طریق فناوری بلاکچین پرداخته خواهد شد.

برگزار شده