پنل کاربری اعضاسه شنبه آبی - ویرگول

سه شنبه آبی - ویرگول

سه شنبه آبی با علی آجودانیان


در سه شنبه آبی این هفته با علی آجودانیان بنیان گذار ویرگول به گفتگو می نشینیم تا با داستان و چگونگی شروع کار این استارتاپ آشنا شویم. اینکه او برای رسیدن به این مرحله و پیشرفت در کسب و کارش تاکنون چه کارهایی انجام داده است؟

اصلا چطور به ایده ویرگول رسیده است؟

وچه افقی  برای آینده  ویرگول در نظر دارد؟

شما و دوستانان به این رویداد دعوت شده اید تا با ما در یک دورهمی به داستان یک کارآفرین موفق گوش دهیم.

برگزار شده