پنل کاربری اعضاکارگاه کاربردی تحقیقات بازار برای استارتاپ ها

کارگاه کاربردی تحقیقات بازار برای استارتاپ ها

تحقیقات بازار سریع و ارزان برای استارتاپ ها


مخاطبان کارگاه: صاحبان کسب و کارها - مدیران بازاریابی، تبلیغات و برندینگ - دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع - علاقمندان به حوزه تحقیقات بازار

پیش نیاز: آشنایی مقدماتی به مباحث روش تحقیق

مطالب کارگاه:

آشنایی با تحقیقات بازار

انواع تحقیقات بازار

کاربردهای تحقیقات بازار

آشنایی با طراحی پرسشنامه

آشنایی با دشبورد نظربازار و کار با آن

آشنایی با نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها
بررسی نمونه موردی (این نمونه از داخل اکوسیستم انتخاب می شود به عنوان مثال اسنپ، دی جی کالا و ... ).

برگزار شده