پنل کاربری اعضااولین دورهمی اصفهان لاگ

اولین دورهمی اصفهان لاگ

جلسه گروه کاربران لینوکس اصفهان


پس از سه سال اولین دورهمی اصفهان لاگ با موضوع آینده لینوکس و اوپن سورس

با ارائه مجید سلامت

* مروری بر لینوکس و تاریخچه آن

* بررسی اخبار و اتفاقات اخیر

* آینده لینوکس و اوپن سورس

برگزار شده