پنل کاربری اعضاBlockchain in the supply chain use cases

Blockchain in the supply chain use cases


Blockchain in the supply chain use cases – Examples of practical applications of blockchain in the supply chain will be provided. Industry-specific applications will illustrate how the technology is already used in real life

 

این وبینار به زبان انگلیسی برگزار می گردد.

برای شرکت در این وبینار لازم است در آبی سفید حضور داشته باشید.

برگزار شده