پنل کاربری اعضاسفر به سرزمین آرزوها

سفر به سرزمین آرزوها

اول باید خودمان را بشناسیم و بر اساس خودمان هدف گذاری کنیم


همه ما در دوران کودکی و نوجوانی رویاهای جذابی داریم. رویاهایی از جنس آنچه که می‌خواهیم در آینده به آنها برسیم و با تکیه بر آنها خوشحال، راضی، موفق و حتی پولدار و معروف شویم. رؤیاهایی درباره آن چیزهایی که دوست داریم به آن‌ها برسیم. در آن دوران کودکی و نوجوانی خودمان را در شرایطی می‌بینیم که می‌خواهیم به چه چیزی تبدیل شویم؛ ولی با بالاتر رفتن سن و شرایط نزدیک به انتخاب شغل و آینده بسیاری اوقات تغییر می‌کند. خیلی از ما به دنبال درس و دانشگاه، مهندس یا دکتر می‌شویم و بعد هم کار و ازدواج و ... با بالاتر رفتن سن به یاد آرزوهای جوانی‌مان می‌افتیم. به یاد آنچیزهای می‌افتیم که آرزوی رسیدن به آن را داشتیم ولی به آن نرسیده‌ایم.

برگزار شده