داستان و چالشهای یک فرا دیزاینر - چاله های چالش زا

داستان و چالشهای یک فرا دیزاینر - چاله های چالش زا

در این سه شنبه آبی قسمتی از داستان زندگی پر چالش فرا دیزاینی بهنام نیکفر را با شما سهیم خواهیم شد که شامل راهکارهای کارآمد و اثربخشی برای شماست.

درباره چه چیزهایی قراره بشنوید و  یاد بگیرید؟

  • چالش از این شاخه به اون شاخه پریدن
  • از تدوین تا بازی سازی، از بازی سازی تا گرافیک، از گرافیک تا دیزاین، از دیزاین تا هویت برند و برندینگ
  • چالش حضور اثر بخش
  • چاله های چالش زا
  • چالش مقایسه کردن برای پیشرفت
  • چالش ایجاد جایگاه
  • چالش غر زدن در تیم ها
  • تتجربه آژانس ساید و کلاینت ساید
  • چالش دبه کردن و ریسک برداشتن 
  • و هر آن چیزی که یک فرادیزاین تا امروز لازم داشته

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.