کارگاه آموزش افزایش مهارتهای کارتیمی

کارگاه آموزش افزایش مهارتهای کارتیمی

در این کارگاه شما با مفاهیم اصلی کارتیمی ، چابکی ، مدیریت تعارض ، نحوه صحیح ارتباط و ارائه بازخورد و همچنین چهارچوب اسکرام و اجزای آن آشنا خواهید شد و در قالب عملی نه سخنرانی با هر یک از این موارد رو در رو خواهید شد.

بعد از این دوره شما می توانید یک چهارچوب مناسب همچون اسکرام را برای توسعه فعالیت های خود انتخاب کنید و با درک اصول و مفاهیم و تکنیک های مورد نیاز برای موفقیت یک تیم ، پیاده سازی و استقرار این چهارچوب کاری را در تیم خود تسهیل کنید.

با درک بهتر نیازمندی های اعضای تیم جو دوستانه حاکم بر تیم را تقویت کنید و با یادگیری روش هایی برای رفع تعارضات احتمالی و همچنین استفاده از ابزار توسعه کار تیمی ، همه اعضای فعلی تیم خود و نفراتی که در آینده به تیم شما اضافه خواهند شد را روی هدف اصلی کاری تیم خود متمرکز کنید.
 

در روز اول با تعاریف ، اصول و مبانی اصلی کارتیمی آشنا خواهید شد. برای درک بهتر هر یک از این مفاهیم و آشنایی عملیاتی با آنها با استفاده از مجموعه ای از تمرین ها در قالب بوم تیم ، ابزارهای گروهی و بازی های آموزشی ، به تمرین عملی اصول کار تیمی خواهید پرداخت و بر اساس استفاده از ابزار استاندارد بوم تیم به تجربه یک مدلسازی از یک کار گروهی خواهید رسید .

در روز دوم دوره با چهارچوب استاندارد اسکرام و اصول و مبانی عملیاتی آن آشنا خواهید شد. تعاریف کلی ، مفاهیم چابک سازی ، رویدادهای اسکرام ، نقش ها و مسؤوولیت ها ، خروجی ها و تکنیک های مدیریتی در اسکرام را خواهید شناخت و با تجربه ای که از روز گذشته کارگاه به دست آورده اید ، تطابق کامل این چهارچوب با مفاهیم اصولی کارتیمی را در یک مثال عملیاتی ، تجربه خواهید کرد.

 

 

 

روز اول شروع ساعت 8:30  صبح تا ساعت 13 عصر به همراه یک میان وعده نیم ساعته

کار تیمی و مفاهیم پایه

ارتباطات مؤثر و روش ارسال پیام به همراه تمرین عملیاتی

روش ارائه بازخورد (مثبت و منفی)

شش کلاه تفکر به همراه تمرین عملیاتی

روز اول شروع ساعت 2 عصر تا ساعت 6 عصر به همراه یک میان وعده نیم ساعته

تعارض و مدیریت تعارض در تیم ها

تکمیل بوم تیم ( رویای سفر به دور دنیا با تیم خود)

 

روز دوم شروع ساعت 8:30  صبح تا ساعت 13 عصر به همراه یک میان وعده نیم ساعته

تفکر چابک و مروری بر این تفکر

تئوری و اصول اسکرام

نقش‌ها ، رویدادها و خروجی های اصلی اسکرام

برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی در اسکرام

برنامه‌ریزی و ارتباطات در طول اسپرینت

روز دوم شروع ساعت 2 عصر تا ساعت 5 عصر به همراه یک میان وعده نیم ساعته

مطابقت های اسکرام بر اصول کار تیمی

روش اجرای اسکرام به همراه تمرین عملیاتی

نحوه شروع اسکرام در پروژه به همراه تحلیل نیازمندی ها

نحوه تخمین زمان و هزینه پروژه در اسکرام

روز دوم ساعت 5 عصر تا ساعت  7 عصر پرسش و پاسخ به صورت اختیاری

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.