خودسازی کارآفرینانه برای بانوان

خودسازی کارآفرینانه برای بانوان

مهارتهایی که بانوان در عصر کارآفرینی به آن نیاز دارند

خودسازی کارآفرینانه برای بانوان

با تغییر پارادایمهای اجتماعی و افزایش سرعت توسعه در ایران، بانوان علاوه بر افزایش حضور در دانشگاه ها و فعالیتهای اجتماعی، در حال تجربه عصر کارآفرینی نیز هستند. این دنیای جدیدی است نیازمند مهارتهای گاه متفاوت می باشد.
این مهارتهای جدید را باید فراگرفت. بدون این مهارتها قطعا بیش از فرصت، تهدیدی اجتماعی و اقتصادی پیش روی بانوان خواهد بود.
مهشید حقیقت به عنوان یک بانوی کارآفرین و مربی پرسنال برندینگ، به رویداد وبینار هاب می آید تا نمایی از دنیای جدید کارآفرینی زنان را به تصویر بکشد. او در این وبینار تلاش می کند درباره مهارتهایی صحبت کند که بانوان برای دستیابی به این دنیای جدید به آن نیاز دارند.

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.