پنل کاربری اعضاکارگاه اثر بخش نویسی در فضای وب

کارگاه اثر بخش نویسی در فضای وب

چطور برای وب بهتر بنویسیم؟


کارگاه اثربخش نویسی در فضای وب

مربی: آقای سجاد بهجتی

 

سرفصل های کارگاه:

  • نقطه آشنایی مخاطب با محتوا
  • چه محتوایی پادشاه است و چه محتوایی سرباز
  • کپی رایتر یا کانتنت رایتر (نویسنده اثربخش یا نویسنده محتوا)
  • روش سایه برای اثربخش نویسی
  • ایده پردازی در تولید محتوا

ورک شاپ بصورت عملی است، همه کاغذ و قلم داشته باشن، روحیه و انرژی کافی که قراره 4 ساعت بنویسیم و تمرین کنیم

برگزار شده