پنل کاربری اعضاتولد آبی سفید و مسابقه فیفا

تولد آبی سفید و مسابقه فیفا

جشن تولد آبی سفید و مسابقه فیفا


شما به تولد آبی سفید دعوت شده اید. جهار شنبه 26 اردیبهشت 97 ساعت 5 بعد از ظهر برای داشتن روزی پر از شادی و هیجان دور هم جمع میشویم تا علاوه بر شرکت در مسابقه پلی استیشن فیفا تولد یک سالگی آبی سفید را جشن بگیریم.
برای شرکت در مسابقه و یا جشن آبی سفید لطفا حتما ثبت نام نمایید.

فقط برای اعضا