پنل کاربری اعضاخودشناسی، هدف گذاری و برنامه ریزی در سه شنبه آبی

خودشناسی، هدف گذاری و برنامه ریزی در سه شنبه آبی

خودشناسی، هدف گذاری و برنامه ریزی


در این سه شنبه آبی درباره چه چیزهایی قراره بشنوید و یاد بگیرید: 

  1.  آیا میدانید چی می خواهید؟
  2. خواسته های ما چگونه شکل می‌گیرند ؟
  3.  چطوری همیشه حال دلمون خوب باشه؟
  4. چگونه انتخابهای درست داسته باشیم؟
  5. چگونه الگویی دقیق و عملی برای رسیدن به اهداف در ذهن مان بسازیم که همواره ما را به سمت اهدافمان هدایت نماید و در آن مسیر نگه بدارد؟
  6. چه باورهایی ما را به هدف میرساند؟
  7. هماهنگی اهداف با ارزش ها
  8.  برای رسیدن به اهداف چه بهایی حاضرید بپردازید؟
  9. آشنایی با قوانین جهان هستی و استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف
  10. آشنایی با نیروی درونتان که با بکار گیری آن نتایج شگفت انگیزی را بدست خواهید آورد.

برگزار شده