پنل کاربری اعضادورهمی استارتاپی کارآغازیان اصفهان (6)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان اصفهان (6)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان اصفهان


 دورهمی فعالان کسب و کارهای آنلاین و استارتاپی شهر اصفهان در کنار علاقمندان کارآفرینی ؛ بصورت انتقال تجارب، پرسش وپاسخ، آموزش، شبکه سازی و تیم سازی و.

برگزار شده