کارگاه حقوقی برای استارتاپ ها

کارگاه حقوقی برای استارتاپ ها

نکات حقوقی مهم برای استارتاپ ها چیست

مسائل حقوقی برای استارتاپ ها همیشه یکی از دغدغه های اساسی است. بنیانگذاران در قانون مند کردن تعاملات استارتاپ خود با خارج از شرکت، با سرمایه گذاران یا با یکدیگر با مسائل حقوقی مهمی در گیر می شوند. این کارگاه با هدف افزایش دانش و توانمندی بنیانگذاران در این موضوعات طراحی شده است.

آقای دکتر کدیور مدیر بخش حقوقی دپارتمان سرمایه گذاری رهنما هستند، که هر روز با مسائل مختلفی در مورد استارتاپ ها رو در رو هستند و در این رویداد تجارب ارزشمند خود را در اختیار بنیانگذاران قرار می دهند.

در این کارگاه موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • انواع قرار داد هایی که بنیانگذاران باید با آنها آشنا باشند.
  • مسائل مهم در تدوین قرار داد سهامداران (Share Holder Agreement) بین موسسین و سرمایه گذاران
  • نکات حقوقی ضروری برای بنیانگذاران استارتاپ ها

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.