ثبت‌نام / ورود
سه شنبه های آبی با مریم رحیمی

سه شنبه های آبی با مریم رحیمی

مریم رحیمی کارآفرین و موسس برند BYP STONE در حوزه صادرات سنگ های ساختمانی در مورد شروع مسیر صادرات صحبت میکند.


برگزار شده