پنل کاربری اعضانقش فعالیت داوطلبانه در کارافرینی اجتماعی

نقش فعالیت داوطلبانه در کارافرینی اجتماعی

برای شروع کارآفرینی اجتماعی چه باید کرد و چگونه یک کار آفرینی اجتماعی موفق باشیم؟


آیا تا به حال با مشکلات واقعی جامعه رو به رو شده اید؟ یا برای آنها راه حل هایی می توانید ارائه کنید؟ 

برای اجرا و پیاده سازی این راه حل ها چه روشی را باید پیش گرفت و نقش فعالیت های داوطلبانه چگونه است؟

در آخرین سه شنبه آبی سال 96 میزبان خانم لیلا شمایلی تسهیلگر و کارافرین اجتماعی با هفده سال سابقه کار مدیریتی در حوزه سازمانهای غیر دولتی هستیم تا راه و روش کارآفرین اجتماعی بودن، چگونگی یافتن مشکلات واقعی جامعه که تقاضای راه حل دارند، شیوه ارائه راه حل های کارآمد که می توانند محصول و یا خدماتی باشند و همچنین نقش فعالیتهای داوطلبانه در این راه را از ایشان بپرسیم.

برگزار شده