ثبت‌نام / ورود
مروری بر اکسل (مفاهیم پایه اکسل)

مروری بر اکسل (مفاهیم پایه اکسل)

آموزش محیط نرم افزار اکسل و قسمت های مختلف به صورت مرور اجمالی (برخی از ابزار‌های کامل) به همراه تشریح دیدگاهی سیستمی این نرم افزار


برگزار شده