ثبت‌نام / ورود
دیسک مقدمه ای بر هوشمند سازی شخصی

دیسک مقدمه ای بر هوشمند سازی شخصی

مدل رفتارشناسی دیسک (DISC) که به عنوان “مدل رفتاری برتر” نیز شناخته می‌شود، یکی از بهترین و معتبر ترین ابزار های رفتار شناسی است.


برگزار شده