ثبت‌نام / ورود
کوچینگ فرآیندی هوشمند

کوچینگ فرآیندی هوشمند

کوچینگ به انسان‌ها کمک می‌کند تا آن نوعی از زندگی را که خود می‌خواهنـد خـلق کنـند، نـه آن نوعـی از زندگـی که دیـگران بـرای آنـها می‌خواهند.


یک گفتگوی آگاهانه و روبه‌جلو برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق‌العاده در زندگی، حرفه، کسب‌وکار یا سازمان است. این کار کمکی است برای پر کردن فاصله‌ میان اکنون و جایی که مراجعه‌کننده و کوچ می‌خواهند در آن قرار بگیرد. کوچ‌ها درواقع با مراجعه‌کننده خود شریک می‌شوند تا به آن‌ها برای طراحی و رسیدن به آنچه تمایل دارند دست پیدا کنند کمک کنند. از فواید کوچینگ می‌توان به ایجاد وضوح و شفافیت در سوق دادن مراجع به‌سوی اقدام و تسریع فرآیند پیشرفت اشاره کرد و برای او آگاهی و تمرکز به ارمغان می‌آورد.

 

موردقبول‌ترین تعریف درباره‌ی کوچینگ تعریفی است که فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) از آن ارائه داده:

Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential

مشارکت با مراجعین در فرآیندی تأمل‌برانگیز ، خلاق و الهامبخشی به آن‌ها برای رسیدن به حداکثر تواناییهای بالقوه شخصی و حرفهای است.

برگزار شده