ثبت‌نام / ورود
استارتاپ قابل سرمایه‌گذاری

استارتاپ قابل سرمایه‌گذاری

در این رویداد به دنبال آن هستیم که شرکت کننده‌ها مفهوم یک استارتاپ قابل سرمایه گذاری را درک کنند.


جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها در این بازار کار خیلی خیلی سختی هست. و گاهی اوقات ما متوجه معنی استارتاپ نیستیم و به روش استارتاپی به دنبال جذب سرمایه هستیم. در این رویداد به دنبال آن هستیم که شرکت کننده‌ها مفهوم یک استارتاپ قابل سرمایه گذاری را درک کنند تا بتوانند انتظارات خود را برای توسعه‌ی کسب و کار خودشان و جذب سرمایه تعدیل کنند.

برگزار شده