سه شنبه آبی-فریلنسینگ در ایران

سه شنبه آبی-فریلنسینگ در ایران

ورود به دنیای فریلنسینگ {انتقال تجربه} از زبان یکsenior developer این هفته در سه شنبه های آبی شاهین محسنی توسعه دهنده‌یsenior در این رابطه صحبت میکند

ورود به دنیای فریلنسینگ
{انتقال تجربه} از زبان یکsenior developer
این هفته در سه شنبه های آبی شاهین محسنی توسعه دهنده‌یsenior در این رابطه صحبت میکند.
او هم بنیان گذار گروه نرم افزاری شاهین و توسعه دهنده‌یfull stack است.

زمان: ۸ مهر ساعت ۱۶
مکان: سپاهان شهر- میدان غدیر- مجتمع هفت نگین- فضای کار اشتراکی آبی سفید سپهر

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.