ثبت‌نام / ورود
سه شنبه آبی - تغییر تجربه

سه شنبه آبی - تغییر تجربه

نیلوفر بهنیا قبل از اینکه یک مدیرعامل موفق باشه یک کارمند خوب بوده. این هفته در سه‌شنبه آبی، نیلوفر از تجربه خوب کارمندی و شجاعت تغییر خواهد گفت.


برگزار شده