پنل کاربری اعضاتینک اند تاک با فرشید هندی

تینک اند تاک با فرشید هندی

اولین رویداد در آبی سفید برای آشنایی و صحبت کردن با آقای فرشید هندی


این رویداد با حضور آقای فرشید هندی مدیر رهنما ونچرز برگزار شد. می توانید اطلاعات بیشتری از این رویداد را از طریق بلاگ ما بدست بیاورید.

برگزار شده