ثبت‌نام / ورود
DISC، مقدمه‌ای بر خودشناسی

DISC، مقدمه‌ای بر خودشناسی

مدل رفتاری DiSC استاندارد یا زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش‌بینی رفتارهایی که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود.


تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا برقراری ارتباط با بعضی از افراد واقعا مشکل است؟ یا اینکه اگر خودمان و دیگران را به خوبی می‌شناختیم، راحت‌تر می‌توانستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم و تعارضات بین فردی‌مان حل می‌شد؟

مدل رفتاری DiSC استاندارد یا زبان مشترکی است برای شناخت و بازگشایی رموز رفتاری افراد و پیش‌بینی رفتارهایی که به طور معمول از آن‌ها مشاهده می‌شود.

سرفصل 

مقدمه از مدل دیسک (DISC)
آشنایی و معرفی شکل مدل دیسک (DISC)
باور اشتباه در خصوص دیسک (DISC)
معرفی تیپ های رفتاری (شخصیتD,I,Sو C)
صفات کلیدی شخصیت ها در مدل دیسک
رفتارهای بارز هر تیپ رفتاری در مدل
چگونه با هر کدام از تیپ‌های رفتاری ارتباط برقرار کنیم؟

برگزار شده