ثبت‌نام/ورود
چرایی استراتژی (بر اساس آموزه‌های سان‌تزو)

چرایی استراتژی (بر اساس آموزه‌های سان‌تزو)

استراتژی یک ابزار یا راه حل یا فرمول نیست طرز تفکر ما هست برای اینکه چطور از منابع محدود استفاده کنیم و در نهایت به اهداف برسیم.


برنامه کارگاه کلا بر اساس گفتگو و صحبت و بررسی نمونه‌های موردی هست. من خیلی خودم را آدم موفق خفن و بزرگی نمی دونم ولی در این مدت خیلی در مورد استراتژی خواندم و با آدم‌هایی که برای کارهاشون استراتژی داشتند صحبت کردم و ار آن‌ها شنیدم و یاد گرفتم. سعی می کنیم در این کارگاه در مورد استراتژی صحبت کنیم و درک بهتری از آن داشته باشیم. استراتژی یک ابزار یا راه حل یا فرمول نیست طرز تفکر ما هست برای اینکه چطور از منابع محدود استفاده کنیم و در نهایت به اهداف برسیم. در ادبیات آکادمیک خیلی روش‌ها و ابزارهای محتلفی در مورد استراتژی توسعه داده‌شده‌است، ولی ما در این رویداد بیشتر به مفاهیم ذهنی و مفهومی چیستی استراتژی می‌پردازیم.

برگزار شده