سه‌شنبه‌های آبی- پرسش و پاسخ با مهندس فرهاد رهنما

سه‌شنبه‌های آبی- پرسش و پاسخ با مهندس فرهاد رهنما

این هفته میزبان مهندس فرهاد رهنما کارآفرین برجسته اصفهانی هستیم

خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

این هفته در سه شنبه‌های آبی میزبان مهندس فرهاد رهنما موسس شرکت رهنما و یکی از باسابقه ترین کارآفرینان اصفهان هستیم.

احتمالا در این دورهمی داستان‌های ناگفته فرهاد رهنما را با همان شوخ طبعی اصفهانی و طبع شاعرانه‌اش خواهیم شنید.

تم گفتگوی سه شنبه آبی این هفته بیشتر پرسش و پاسخ است. 

اتفاقات و رویدادهای خانواده ما

همیشه اتفاقات مهمی در آبی‌سفید می‌فتد که ما را دور هم جمع می‌کند، تا‌اشنا شویم و یاد بگیریم.

سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی
سه‌شنبه‌های آبی - استارتاپ‌ها و SME، فرصت‌های ورود به بازار جهانی

مجید فتحی هم بنیانگذار آونگ ایمیل

سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی
سه‌شنبه‌های آبی - تفکر دیزاین، از هنر تا ارزش پیشنهادی

در این جلسه مراحل خلاقانه تفکر دیزاین را در قالب‌های مختلف بررسی می‌کنیم.

سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰
سینماتوگراف خرداد ۱۴۰۰

تماشا و نقد و بررسی فیلم سینمایی Following (1998)

سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش
سه شنبه های آبی - در مسیر خرید فروش

در این هفته مصطفی از مسیر و چالش‌های خرید و فروش صحبت میکند.