ثبت‌نام / ورود
سه‌شنبه‌های آبی- پرسش و پاسخ با مهندس فرهاد رهنما

سه‌شنبه‌های آبی- پرسش و پاسخ با مهندس فرهاد رهنما

این هفته میزبان مهندس فرهاد رهنما کارآفرین برجسته اصفهانی هستیم


خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

این هفته در سه شنبه‌های آبی میزبان مهندس فرهاد رهنما موسس شرکت رهنما و یکی از باسابقه ترین کارآفرینان اصفهان هستیم.

احتمالا در این دورهمی داستان‌های ناگفته فرهاد رهنما را با همان شوخ طبعی اصفهانی و طبع شاعرانه‌اش خواهیم شنید.

تم گفتگوی سه شنبه آبی این هفته بیشتر پرسش و پاسخ است. 

برگزار شده