ثبت‌نام / ورود
چگونه یک استارتاپ ایرانی میتواند صادرات بین المللی داشته باشد

چگونه یک استارتاپ ایرانی میتواند صادرات بین المللی داشته باشد

در این رویداد میزبان مدیرعامل و بنیانگذار yekpay هستیم


برگزار شده