فضای کار اشتراکی های وی؛ تاریخچه و امکانات فضای کار اشتراکی های وی

فضای کار اشتراکی های وی دومین شعبه پارک فناوری پردیس است. این کارخانه ...

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

فضای کار اشتراکی صفاتک؛ تاریخچه و امکانات شتاب‌دهنده صفاتک

فضای کار اشتراکی صفاتک سعی دارد با کمک گرفتن از مشاوران باتجربه در زمی...

۲۸ خرداد ۱۴۰۲

نقشه راه کسب و کار چیست و چه کمکی به ما می کند؟

ابزاری که مسیری را مشخص کرده که به شما راهی را برای دستیابی به طرح کسب...

۰۸ اسفند ۱۴۰۲

ثبت شرکت در فضای کار اشتراکی

ثبت شرکت در فضای کار اشتراکی هیچ خصوصیت خاصی ندارد نگران نباشید!...

۰۶ فروردین ۱۴۰۱