کارگاه اثربخش نویسی در فضای وب

فضای کاری اشتراکی آبی-سفید روز ۲۰ اردیبهشت میزبان برگزاری کارگاه اثربخش نویسی در فضای وب بود.مربی این کارگاه آقای سجاد بهجتی یکی از خبره ترین متخصصین بازاریابی محتوایی در ایران هستند. در این کارگاه موضوعات متعددی از نقطه ی شروع ارتباط مشتری با محتوا تا نگارش و ایده یابی محتوای مناسب مورد بررسی عملی قرار گرفت.

کارگاه اثربخش نویسی در فضای وب

تمام هدف بازاریابی محتوا این است که محتوایی متناسب با شخصیت برند را به مخاطب برساند، هر شرکت اهداف، هویت و ارزش خاص خود را دارد، و در یک کلمه شخصیت خاص خود را دارد، به همین جهت استراتژی محتوا شرکت به شرکت و مجموعه به مجموعه متفاوت است.

نکته ی مهم در بازاریابی محتوایی آشنایی و آمادگی برای استفاده از ابزارها و روش های مناسب برای درگیر کردن مخاطبین و یافتن ایده های مناسب برای تولید محتوا است. این کارگاه هم جنبه های دانشی لازم برای شرکت کنندگان را فراهم می آورد، هم اینکه شرکت کنندگان خودشان به صورت عملی خودشان درگیر تولید محتوای اثر بخش برای فضای وب می شوند.

بخشی از رزومه مربی این کارگاه

مدیر تیم بازاریابی محتوایی سرآوا
مربی شتاب دهنده آواتک
مشاور بازاریابی محتوایی در مجموعه فناپ
همکاری با شرکت های مختلف در زمینه بازاریابی محتوایی؛ حامی، اکسس نوآ، آریانا، تیوا، …
سرفصل های کارگاه:

نقطه آشنایی مخاطب با محتوا
چه محتوایی پادشاه است و چه محتوایی سرباز
کپی رایتر یا کانتنت رایتر (نویسنده اثربخش یا نویسنده محتوا)
روش سایه برای اثربخش نویسی
ایده پردازی در تولید محتوا