کارگاه کار تیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان

به درخواست مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان، کارگاه کارتیمی به صورت فشرده ( ۴ساعته ) برای آشنایی دانشجویان این دانشگاه با مفاهیم تیمی کار کردن توسط فضای کاری اشتراکی آبی سفید اجرا شد. برگزاری کارگاه کار تیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان با وجود بارش باران شدید استقبال دانشجویان مواجه شد. در این رویداد ابتدا از طریق تکنیک شبکه سازی سریع افراد با هم آشنا شدند. بعد از آن با تفاهم مربی و شرکت کنندگان انتظارات آنها از یکدیگر در طول کارگاه مشخص شد. کارگاه در چند بخش ادامه یافت. پس از ارائه های چند دقیقه ای افراد با تمرین هایی به صورت عملی با روش ها آشنا شدند. از جمله بررسی موردی (Case Stude) یا ایفای نقش (Role Play) با استفاده از تکنیک های انجام شده و بحث در مورد آن پرداختند.

مشخصات کارگاه کار تیمی
کارگاه کار تیمی آبی سفید بر اساس شناخت عمیق متخصصان این مرکز از فضای کسب و کار های نوپای ایرانی طراحی شده است. این کارگاه به افراد کمک می کند با مشکلات و راکار های بهینه برای کار تیمی آشنا شوند. این کارگاه در دو شکل چهار ساعته ( معرفی) و دوروزه ( به صورت کامل) طراحی شده است. نحوه ی اجرای این کارگاه کاملا تعاملی و میزان تمرکز بر موضوعات با توافق مربی و شاگردان تعیین می گردد. کارگاه های آبی سفید به صورت ماژولار طراحی شده اند. پس از نیاز سنجی مخاطبین، با توجه به نیاز های شرکت کنندگان با استفاده از ماژول های مختلف آن کارگاهی که مفید است اجرا می شود. در صورتی که تمایل به برگزاری این کارگاه دارید با ما تماس بگیرید.

همچنین در کارگاه تمام شرکت کنندگان یک جزوه دریافت می کنند. در کارگاه کارتیمی آبی سفید شرکت کنندگان با موضوعات زیر آشنا می شوند:

مشخصات یک تیم خوب
شاخت و نگهداری یک تیم
ارتباطات حمایتی
مدیریت اختلافات