کارگاه حقوقی برای استارتاپ ها

کارگاه حقوقی برای استارتاپ ها در فضای کاری اشتراکی آبی سفید در پنجم اردیبهشت برگزار نمود. مربی این کارگاه آقای دکتر حسام کدیور مدیر حقوقی سرمایه گذاری رهنما بودند. این کارگاه که با استقبال شرکت کنندگان همراه بود به صورت تعاملی انجام شد. جامعه ای از استارتاپ های نوپا و جا افتاده و وکلا در این کارگاه شرکت کردند.

در این کارگاه ابتدا مباحث مختلف مربوط به استارتاپ ها و تعاریف اولیه انجام شد. بعد از آن به تطبیق این تعاریف با قوانین ایران و راهکار های قانونی پرداخته شد. سپس با توجه به نیاز مخاطبان در مورد انواع قرار داد هایی که کارآفرینان باید با آنها آشنا باشند مطالبی مورد بررسی قرار گرفت. قرار داد سهامداران (SHA) موردی که بود وقت بسیاری صرف بسط دادن آن در کارگاه شد. و تعامل بین بنیانگذاران و سرمایه گذاران به شکل تفصیلی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

آگاهي از مسائل حقوقي همواره شرط لازم موفقيت در هر فعاليت حرفه اي است اما اين موضوع در فضاي استارت آپي از اهميتي دو چندان برخوردار است. زيرا در آينده پايه هاي كسب و كاري بزرگ بر روابط و قراردادهايي استوار خواهد بود كه امروز بنا شده اند.
آقای دکتر کدیور مربی این کارگاه ، رزومه ی ایشان را در ادامه مشاهده می فرمایید:

مدير حقوقي دپارتمان سرمايه گذاري شركت رهنما
وكيل پايه يك دادگستري
عضو بنياد ملي نخبگان
مشاور در امور حقوقي شركتهاي بزرگ و معتبر داخلي و خارجي: شركت رهنما، شركت نفت پارس، شركت وليوپارتنرز ايتاليا، شركت كشتي سازي دامين هلند، هايكو، كافه بازار و…
مؤلف كتاب مقدمه اي بر ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
مدرس حقوق تجارت الکترونیک