رویداد Think&Talk و شش نکته ی فرشید هندی

اولین رویداد در ساختمان آبی سفید برگزار شد. این رویداد با نام Think&Talk به صورت گفتگو و بعد از آن همفکری برگزار شد. در ابتدای رویداد اردلان جوادی به صورت مختصر به ارائه ی آبی سفید برای شرکت کنندگان پرداخت. بعد از آن محمد کرمانی به گفتگو با فرشید هندی پرداخت. فرشید هندی، مدیر سرمایه گذاری شرکت رهنما به نکات مهمی برای استارتاپ ها اشاره کرد. و پس از آن شرکت کنندگان در حین پذیرایی ایده های خود برای آبی سفید را از طریق چسباندن استیکر روی بورد اعلام کردند.

نکته ی اول؛ کار تیمی
فرشید اعقاد داشت تیم عامل اساسی شکل گیری یک کسب کار درست است. و شرکت رهنما هم در بررسی های سرمایه گذاری خود مهم ترین عامل را تیم یک استارتاپ در نظر می گیرد. نکته ی مهمی که باید استارتاپ های اصفهانی به آن توجه کنند تیم سازی و فرهنگ تیم داری است. اینکه بدانند چطور باید شریک خوب پیدا کرد و با افراد در یک تبم یه صورت یتیمی کار کرد.

نکته ی دوم؛ تمرکز
فرشید به شدت اعتفاد داشت برای موفقیت در یک موضوع باید به شدت روی آن تمرکز داشت و از کار های متفاوت پرهیز کرد. عدم تمرکز در یک موضوع و انجام کار های مختلف در یک زمان موجب از بین رفتن تمرکز و از دست رفتن فرصت های تیم های نوپا می شود.

نکته ی سوم؛ روابط برد-برد
این فرهنگ که بتوانیم کاری را درست به دیگران بسپاریم و از آنها تجویل بگیریم، موضوع مهمی در کسب و کار است. یک مشکل که در اصفهان با آن مواجه هستیم این است که افراد به دنبال حداکثر سود خود و سود نکردن بقیه هستند. باید این ذهنیت را در خود از بین ببریم تا اقتصاد اصفهان رشد کند. باید همه سود کنیم تا چرخ اقتصاد بچرخد.

نکته ی چهارم؛ وصل شدن
استارتاپ ها اگر بتوانند در شرایطی خودشان به شبکه ای از استارتاپ های همکار دیگر متصل کنند و روابط خود را به گونه ای تنظیم کنند تا بتوانند هر دو سمت رابطه ها احساس برد کنند. بدون آنکه نیاز داشته باشند افراد جدیدی استخدام کنند یا سرمایه گذاری بیشتری کنند؛ به سرعت می توانند سود ببرند.

نکته ی پنجم؛ ترند موبایل
فرشید اعتفاد داره خیلی ئسب و ار های موجود دنیا رو می توان حدس زد که با حتمال بالایی در ایران جواب نمی دهند. ولی او به شدت به ترند استفاده از موبایل علاقه داره و فکر می کنه استارتاپ ها باید بیشتر به این حوزه توجه کنند.

نکته ی ششم؛ بازار بزرگ
ما هم در ایران یم بازار بزرگ داریم با تعداد افراد بسیار بالا که یک زبان و یک فرهنگ دارند. و هم یک شهری به نام تهران که اکثر جمعیت و کسب و کار ها در آن متمرکز شده اند. فرشید اعتقاد دارد اگر می خواهیم موفق شویم باید به نحوی به این بازار مردمی بزرگ تکیه کنیم.